Rotaprint

Sila tlače od roku 1999.

Ofsetová hárková i rotačná tlač, digitálna tlač, UV parciálny lak, veľkoformátová UV tlač, CTP štúdio, grafické práce, finalizácia, ... 

Služby

tlač
Tlač

Offsetová hárková tlač, offsetová rotačná tlač, digitálna tlač, veľkoformátová UV tlač, parciálne UV lakovanie, ...

ctp studio
CTP štúdio

Osvit platní laserom.

grafické práce
Grafické štúdio

Grafická príprava podkladov pre tlač.

Tlač

Tlač

• Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Tento spôsob tlače využívame na takmer všetky možné typy tlačovín. Je vhodný hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 500 až 1000 hárkov. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy. Tlačová forma je vyrobená z tenkého kovu, na ktorom sú tlačené aj netlačené prvky v tej istej rovine bez reliéfu.
Vieme Vám vytlačiť:
• letáky • plagáty • katalógy • príbalové letáky • časopisy • knihy • návody na použitie • bloky • stolové kalendáre • nástenné kalendáre • diáre • etikety • obaly z hladkej lepenky • Novinová tlač • ...

• Digitálna tlač  Xerox názov stroja, do formátu SRA3. Kalibrované zariadenie s vernosťou farieb, do gramáže 350gram, vhodné na letáky, jedálne lístky, ... proste kus aj tu popis

• Veľkoformátová tlač UV  roll do šírky 160cm. 

Disponujeme finalizačnými zariadenia na falcovanie, dierovanie, laminovanie, .... 

CTP štúdio

CTP štúdio

CTP je systém, ktorý umožňuje priamy osvit tlačových platní laserom, vďaka čomu odpadá fáza klasických filmov. Vyššia kvalita tlačovej formy a časová úspora sú hlavnými znakmi CTP technológií. Možnosti automatizácie procesu dovoľujú implementovať kompletné technologické linky s výrazným obmedzením podielu ľudskej práce, umožňujú zvýšiť výkon a efektivitu. Vysoká kvalita tlače je poskytovaná vďaka tomu, že pri CTP je tlačová platňa osvitnutá presným laserom, čoho výsledkom je dokonalá presnosť tlačového bodu. V porovnaní s klasickým osvitom z filmov je CTP omnoho ostrejšou a precíznejšou.

Špičkový tlačový stroj nám umožňuje spracovať ako bežnú akcidenčnú tlač (výročné správy, firemné tlačoviny, časopisy, brožúry, letáky, vizitky, pozvánky, listové papiere, CD / DVD obaly či samolepky), tak aj potlač kartónov vyšších gramáží, ako aj niektorých plastových substrátov.

CTP systémy sa zásadne líšia pre akcidenčnú alebo pre novinovú oblasť tlače. Pre akcidenčnú tlač je určujúcim faktorom vysoká hustota rastra (150 lpi a vyššie) s produktivitou rádovo desiatok dosiek za hodinu.
V oblasti novinového priemyslu je prioritou vysoká rýchlosť osvitu, rádovo stoviek dosiek za hodinu (raster v rozmedzí 100-130 lpi) a maximálna spoľahlivosť. Novinový priemysel je špecifický z hľadiska nárokov na každodennú opakovanú produkciu s nutnosťou dodržiavať kvalitu a stabilitu celého procesu. Tieto požiadavky sa premietajú aj do oblasti CTP systémov, kde je kladený dôraz na vysokú produktivitu, dlhodobú spoľahlivosť a samozrejme, čo najnižšie prevádzkové náklady. Tieto podmienky plne spĺňajú najnovšie CTP zariadenia.
Flexotlač je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí grafického priemyslu, preto technológia priameho osvitu CTP spĺňa požiadavky zákazníkov na kvalitu, rýchlosť a opakovateľnosť zákaziek.

Príprava dát pre spracovanie na CTP

• Uistite sa, že obrázky v dokumente majú dostatočné rozlíšenie a nie sú vo farebnom priestore RGB. Farebný priestor musí byť CMYK, Grayscale, prípadne Pantone.
• Dáta dodajte ako kompozitný PS alebo PDF.
• Na vytvorenie PDF použite Acrobat Distiler 4.0, 5.0, a vyššie verzie - nie nižšie!
• Pri vytváraní PS, PDF súboru nastavte umiestnenie dokumentu na stred stránky.
• Ak je dokument na rezerva na spad, zadajte ku každej hrane 3 mm na orez!
• Formát papiera musí byť zvolený tak, aby sa na neho bezpečne vošiel dokument, vrátane spádov či orezových značiek.
• Dokument môže byť ukladaný do jednotlivých PostScript súborov po stránkach alebo všetky strany v jednom súbore. Súbory je nutné označiť tak, aby bolo zrejmé, ktoré stránky dokument obsahuje a v akom poradí. Ideálne je priložiť vytlačené náhľady - u zložitejších publikácií zhotoviť maketu.
• Výstupné rozlíšenie, hustota rastra a natočenie rastra budú nastavené na RIPu, podľa potláčaného materiálu.

Grafické práce

Grafické štúdio

Grafická príprava podkladov pre tlač. 
Od jednoduchých prác a úprav podľa Vašich požiadaviek, cez prípravu plagátov, letákov, ... až po vytvorenie loga, firemnej identity, design manuálov, ...
Spolupracujeme s týmom grafikov podľa rôznych špecifikácií a požiadaviek klienta.

Kontakty

Telefonický kontakt

Rotaprint, tlač:
+421 55 685 5567
Compugraph, CTP a grafické štúdio:
+421 905 878 615

Email

Rotaprint, tlač:
rotaprint@rotaprint.sk
Compugraph, CTP a grafické štúdio:
osvit@compugraph.sk

Adresa


ROTAPRINT, spol. s r.o., Košice
Barčianska 68, 040 01 Košice
IČO: 36188794
IČ DPH: SK2020051957

Pracovná doba

pondelok-piatok: 8:15 - 16:00
sobota-nedeľa: zatvorené