CTP štúdio

CTP je systém, ktorý umožňuje priamy osvit tlačových platní laserom, vďaka čomu odpadá fáza klasických filmov. Vyššia kvalita tlačovej formy a časová úspora sú hlavnými znakmi CTP technológií. Možnosti automatizácie procesu dovoľujú implementovať kompletné technologické linky s výrazným obmedzením podielu ľudskej práce, umožňujú zvýšiť výkon a efektivitu. Vysoká kvalita tlače je poskytovaná vďaka tomu, že pri CTP je tlačová platňa osvitnutá presným laserom, čoho výsledkom je dokonalá presnosť tlačového bodu. V porovnaní s klasickým osvitom z filmov je CTP omnoho ostrejšou a precíznejšou.

Špičkový tlačový stroj nám umožňuje spracovať ako bežnú akcidenčnú tlač (výročné správy, firemné tlačoviny, časopisy, brožúry, letáky, vizitky, pozvánky, listové papiere, CD / DVD obaly či samolepky), tak aj potlač kartónov vyšších gramáží, ako aj niektorých plastových substrátov.

CTP systémy sa zásadne líšia pre akcidenčnú alebo pre novinovú oblasť tlače. Pre akcidenčnú tlač je určujúcim faktorom vysoká hustota rastra (150 lpi a vyššie) s produktivitou rádovo desiatok dosiek za hodinu.
V oblasti novinového priemyslu je prioritou vysoká rýchlosť osvitu, rádovo stoviek dosiek za hodinu (raster v rozmedzí 100-130 lpi) a maximálna spoľahlivosť. Novinový priemysel je špecifický z hľadiska nárokov na každodennú opakovanú produkciu s nutnosťou dodržiavať kvalitu a stabilitu celého procesu. Tieto požiadavky sa premietajú aj do oblasti CTP systémov, kde je kladený dôraz na vysokú produktivitu, dlhodobú spoľahlivosť a samozrejme, čo najnižšie prevádzkové náklady. Tieto podmienky plne spĺňajú najnovšie CTP zariadenia.
Flexotlač je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí grafického priemyslu, preto technológia priameho osvitu CTP spĺňa požiadavky zákazníkov na kvalitu, rýchlosť a opakovateľnosť zákaziek.

Príprava dát pre spracovanie na CTP

• Uistite sa, že obrázky v dokumente majú dostatočné rozlíšenie a nie sú vo farebnom priestore RGB. Farebný priestor musí byť CMYK, Grayscale, prípadne Pantone.
• Dáta dodajte ako kompozitný PS alebo PDF.
• Na vytvorenie PDF použite Acrobat Distiler 4.0, 5.0, a vyššie verzie - nie nižšie!
• Pri vytváraní PS, PDF súboru nastavte umiestnenie dokumentu na stred stránky.
• Ak je dokument na rezerva na spad, zadajte ku každej hrane 3 mm na orez!
• Formát papiera musí byť zvolený tak, aby sa na neho bezpečne vošiel dokument, vrátane spádov či orezových značiek.
• Dokument môže byť ukladaný do jednotlivých PostScript súborov po stránkach alebo všetky strany v jednom súbore. Súbory je nutné označiť tak, aby bolo zrejmé, ktoré stránky dokument obsahuje a v akom poradí. Ideálne je priložiť vytlačené náhľady - u zložitejších publikácií zhotoviť maketu.
• Výstupné rozlíšenie, hustota rastra a natočenie rastra budú nastavené na RIPu, podľa potláčaného materiálu.

ROTAPRINT, s.r.o., Barčianska 68, 040 01 Košice
GSM.: +421 55 6855 567 Email: rotaprint@stonline.sk
COPYRIGHT (c) 2011 MAXIMSTUDIO s.r.o.
webdesign by MAXIMSTUDIO